WC Eend fresh discs navulling duo lime

Eigenschappen

5in1
Voorkomt kalkaanslag waarin bacteriën kunnen groeien*
Continu frisse geur
Hygiënisch aanbrengen
Reinigt bij iedere spoelbeurt
Werkt langdurig tot wel 16 weken

*De Fresh Discs formule vormt met elke spoelbeurt een beschermend schild aan de binnenkant van de toiletpot en helpt zo kalkaanslag te voorkomen. 

Gebruiksaanwijzing

Kan na het aanbrengen aantrekkelijk zijn voor jonge kinderen. Breng het product aan op de voor jonge kinderen minst zichtbare plaats van de toiletpot. Lees de gebruiksinstructies in de doos.

Positieve punten

+ Werkt tot wel 16 weken
+ Geen onhygiënisch toiletblok

Technische gegevens

Item inhoud: 72ml
Pak: 2 navullingen
Doosinhoud: 5 pakken
Houder niet inbegrepen

Veiligheidstekst

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke regelgeving.
Goed toezicht houden op jonge kinderen wanneer ze zich in de omgeving van de wc-pot bevinden. Enkel bestemd voor gebruik in de WC-pot. Buiten bereik van huisdieren bewaren.
Bevat: (R)-p-mentha-1,8-dieen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

WC Eend

Heeft u vragen over het gebruik of toepassing van dit product? Start een chat of bel één van onze medewerkers: 053 - 434 43 43.

Information

:34926
:

excl. BTW en verzendkosten